Skip to main content
huurvoorwaarden
 • De huurperiode is van 09.00 uur tot 18.00 uur.
 • Het ophalen en retour brengen van de fietsen is mogelijk binnen onze openingstijden.
 • Legitimatie verplicht.
 • Wij verlenen pech onderweg service aan onze huurfietsen in een straal van 25 kilometer vanaf ons verhuurpunt in Schoorl.
 • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen en huurder zal zorgvuldig omgaan met de gehuurde fiets. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
 • De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen. Huurder zal de fiets telkens goed op slot zetten en niet onafgesloten en/of onbewaakt achterlaten.
 • Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen vergoeden.
 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 • De verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.
 • De fiets mag slechts één persoon vervoeren en de tandem slechts twee personen, kinderen voor- of achterop op de fiets in een kinderzitje.
 • Het is niet toegestaan zich met gehuurde fietsen van Raat fietsverhuur op het strand te begeven.
 • Wij verhuren uitsluitend fietsen voor de omgeving in en om Schoorl. Dit betekent dat wij geen fietsen verhuren voor fietsvakanties buiten deze omgeving.
 • In geval van verlies van de fietssleutel zal € 12.50 bij de huurder in rekening worden gebracht.
 • Ten allen tijden is de verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schade vergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
 • De door U gereserveerde fietsen staan, tenzij er vooruit betaald is, op de dag van aanvang van de huurperiode tot 11.00 uur voor u klaar. Hierna vervalt u reservering en staat het ons vrij de goederen aan derden te verhuren.
 • Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen.
 • Bij elke voortijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden.
 • De huurder kan gereserveerde en betaalde fietsen uiterlijk 24 uur tevoren kosteloos annuleren. Stuur hiertoe een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ovv uw reserverings nummer en bankrekeningnummer. Raat fietsverhuur Schoorl stort in dat geval uw geld terug op uw rekening.
 • Uw gehuurde fiets of ander gehuurd item is verzekerd tegen diefstal. Onze verhuurprijzen zijn inclusief deze diefstalverzekering. Indien diefstal is te wijten aan onvoorzichtigheid of nalatigheid van de huurder, zoals bijvoorbeeld het onbewaakt en niet afgesloten, achterlaten van de fiets, komt de diefstaldekking te vervallen. Bij het niet kunnen tonen van de desbetreffende fietssleutel komt ook de diefstaldekking te vervallen. Dan wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor de dagwaarde van de fiets, huurprijs daarbij niet inbegrepen.

Bij diefstal dient de huurder aan verhuurder de fietssleutel te kunnen tonen en een politierapport moet zijn opgemaakt.

Op alle geschillen welke uit de huurovereenkomsten mochten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorts is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Raat fietsverhuur, Duinweg 2, 1871 AB Schoorl, Telefoonnummer +31725090072

Bankrekeningnummer NL72RABO0346391482 KvK37030809 NL8085.47.999.B.01

www.fietsverhuurschoorl.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mietbedingungen
 • Die Mietdauer „ein Tag“ zählt ab 09.00 bis 18.00 Uhr.
 • Die Abholung und Rückgabe der Fahrräder ist innerhalb unserer Öffnungszeiten möglich.
 • Die Vorlage eines gültigen Personalausweises beziehungsweise Reisepasses ist erforderlich.
 • Wir bieten einen Pannenservice für unsere Leihfahrräder im Umkreis von 25 Kilometern von unserem Mietpunkt in Schoorl an.
 • Der Mieter erhält das geliehene Fahrrad in einem guten Zustand und verpflichtet sich, das Leihrad/die Leihräder pfleglich und unter Beachtung der technischen Regeln zu behandeln. Der Vermieter ist verpflichtet, das Fahrrad in gutem Zustand zu vermieten.
 • Der Mieter ist verpflichtet, das geliehene Fahrrad nur an einem sicheren Ort sowie stets abgeschlossen abzustellen.
 • Bei Beschädigungen trägt der Mieter die entstandenen Kosten für Reparatur sowie für Ersatz notwendiger Teile.
 • Der Mieter haftet für alle Schäden, die er bei Dritten verursacht.
 • Der Vermieter ist jederzeit dazu berechtigt, die vermieteten Gegenstände im Falle einer missbräuchlichen Verwendung vorzeitig zurückzuverlangen.
 • Nicht zulässig ist jegliche Zweckentfremdung des Fahrrades, der Transport einer oder mehrerer zusätzlichen Person/en, z.B. auf dem Gepäckträger. Ein Tandem darf maximal zwei Personen transportieren. Kinder dürfen vorne oder hinten auf dem Fahrrad in einem altersgerechten Kindersitz transportiert werden.
 • Es ist strengstens untersagt, sich mit dem Fahrrad van Raat Fahrradverleih auf den Strand zu begeben.
 • Wir vermieten Fahrräder ausschließlich für Schoorl und Umgebung.
 • Somit vermieten wir keine Fahrräder für Radferien außerhalb dieser Region.
 • Bei Verlust des Fahrradschlüssels werden €12.50 in Rechnung gestellt.
 • Der Vermieter hat das Recht, seine Forderungen in Bezug auf die Mietsumme und/oder eventuellen Schadenersatz von der eventuell hinterlegten Kaution abzuziehen.
 • Er hat unvermindert das Recht, den kompletten Betrag vom Mieter zu fordern.
 • Die von Ihnen gemieteten Fahrräder halten wir am ersten Tag der vereinbarten Mietdauer bis 11.00 Uhr für Sie bereit. Danach verfällt die Reservierung und steht es uns frei, das Fahrrad / die Fahrräder an Dritte zu vermieten, es sei denn, Sie haben im voraus bezahlt.
 • Bei Überschreitung der vereinbarten Mietdauer (Schließungszeit am vereinbarten Rückgabetermin) wird dem Mieter/der Mieterin für jeden Tag, an dem das gemietete Objekt zu spät zurückgebracht wurde, die volle Tagesmiete in Rechnung gestellt.
 • Bei jeder vorzeitigen Rückgabe bleibt der komplette Mietpreis bestehen.
 • Der Mieter kann reservierte und bezahlte Fahrräder bis spätestens 24 Stunden vor Mietbeginn kostenlos stornieren. Bitte senden Sie uns dazu eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Raat Fietsverhuur Schoorl wird Ihnen in dem Fall den bereits bezahlten Betrag zurücküberweisen.
 • Der Mieter kann reservierte und bezahlte Fahrräder spätestens 24 Stunden im Voraus kostenlos stornieren. Senden Sie eine E-Mail an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mit Ihrer Reservierungsnummer und Bankkontonummer. In diesem Fall wird der Raat-Fahrradverleih Schoorl Ihr Geld auf Ihr Konto zurückerstatten.
 • Ihr gemietetes Fahrrad oder ein anderes gemietetes Objekt ist gegen Diebstahl versichert. Unsere Mietpreise beinhalten diese Diebstahlversicherung. Wenn der Diebstahl auf Unachtsamkeit oder Fahrlässigkeit des Mieters zurückzuführen ist, z. B. wenn das Fahrrad unbeaufsichtigt und nicht verschlossen bleibt, erlischt die Diebstahlabdeckung. Wenn der entsprechende Fahrradschlüssel nicht angezeigt werden kann, erlischt auch die Diebstahlabdeckung. Dann haftet der Mieter für den aktuellen Wert des Fahrrads, ohne den Mietpreis. Im Falle eines Diebstahls muss der Mieter in der Lage sein, dem Vermieter den Fahrradschlüssel vorzuzeigen, und es muss ein Polizeibericht erstellt werden.

Raat fietsverhuur, Duinweg 2, 1871 AB Schoorl, Telefonnummer +31725090072

IBAN NL72RABO0346391482
Handelsregisternummer 37030809
Umsatzsteuer-ID NL8085.47.999.B.01

conditions of rental
 • The rental period is from 09.00 AM to 18.00 PM.
 • The collection and return of the bicycles is possible within our opening hours.
 • ID is required.
 • Wij verlenen pech onderweg service aan onze huurfietsen in een straal van 25 kilometer vanaf ons verhuur punt in Schoorl.
 • Renter is expected to have received the rented bicycle in good condition. Letter is expected to have delivered the bicycle in good condition.
 • Renter is therefore responsible for any damage to the rented bicycle and is to pay both the cost of repair as well as the necessary replacement of the damaged parts.
 • The lessor is at all times empowered to call in the hired object after supposed misuse.
 • The renter must lock the bicycle always.
 • It is not permitted to be on the bike with more than 1 person.
 • It is not allowed to go on the beach with rented bicycles from Raat bicycle rental.
 • In case of loss of the bicycle key € 12.50 will be charged to the renter.
 • The letter is at all times entitled to recoup his claim on the renter for the rent and/or any possible compensation from any possible deposit, without prejudice to his right to recoup the total amount due from the renter.
 • In case of theft renter is responsible for the current value of the bicycle, loss of rent not being included.
 • The renter shall look after the rented bicycle with due care and attention.
 • Renter is fully liable to damage caused to third parties.
 • If the bicycle is returned before the date agreed upon the full rent is to be paid.

Raat Fietsverhuur, Duinweg 2, 1871 AB Schoorl, Telefoonnummer +31725090072

Bankrekeningnummer NL72RABO0346391482 KvK 37030809 BTWnr NL8085.47.999.B.01

www.fietsverhuurschoorl.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MEER INFORMATIE:

Duinweg 2
1871 AB Schoorl
Telefoon: 072 509 0072
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Btwnr: NL8085.47.999.B.01
KvK: 37030809
IBAN: NL72 RABO 0346 3914 82

OPENINGSTIJDEN

(1 NOVEMBER - 1 APRIL)
maandag gesloten
dinsdag 9:00 - 17:00
woensdag 9:00 - 17:00
donderdag 9:00 - 17:00
vrijdag 9:00 - 17:00
zaterdag 9:00 - 17:00
zondag gesloten
 • Meer dan 90 jaar ervaring
 • Het breedste en leukste assortiment huurfietsen in de omgeving
 • E-bikes met een grote actieradius
 • Elektrische fietsen van Gazelle
 • Elektrische bakfietsen van Urban Arrow
 • 7 dagen huren is minder betalen
 • Fietsreparatieservice
 • Pech-onderweg-service
 • Mooie fietsroutes in omgeving Schoorl
 • 7 dagen per week geopend